Word vriend!

Niemand kan zonder vrienden. Voor het realiseren en in stand houden van het Harry Mulisch Huis zijn vrienden hard nodig. Voor € 25 ,- per jaar ben je al Vriend en geniet je van Vriendenvoordelen en wordt je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rond het Harry Mulisch Huis en de nalatenschap van de schrijver.

Stuur een e-mail naar info@harrymulischhuis.nl met je naam en adres, maak de Vriendenbijdrage over op rekening IBAN NL35FVLB0227371267 ten name van Stichting Vrienden van het Harry Mulisch Huis en je ontvangt binnen twee weken een uniek welkomstgeschenk. Samen houden we het leven en werk van de schrijver in ere!