Literatuurmuseum lanceert digitale tentoonstelling

Het Literatuurmuseum lanceert in oktober de online tentoonstelling De oneindige Mulisch:

“Bij leven van Mulisch een opvallende publieke figuur die bewondering oogstte, maar ook antipathie opriep. Hij was volop zichtbaar, maar bleef voor de meesten ongrijpbaar. Mythevorming was zowel de schrijver als de mens Mulisch niet vreemd, het zorgde voor een magisch aureool rond zijn persoon. Mulisch wilde tot de verbeelding spreken, een levende mythe zijn. En net zoals hij zijn imago cureerde, cureerde Mulisch ook zijn werkkamer. In de online tentoonstelling stap je niet alleen in Mulisch’ werkkamer, maar leer je Mulisch zelf kennen, in 360 graden.”